Vrijednosti

Iskušajte i testirajte svoju novu elektranu u realnim uvjetima prije nego što utrošite sredstva da ju izgradite!

       Strategija

Uskladite taktiku pristupa tržištu sa strategijom poslovanja!

       Profit

Koristite svoja postojeća energetska i procesna postrojenja najučinkovitije te povećajte svoj profit!

       Ekonomičnost

Nemojte raditi skupe eksperimente sa svojim poslovanjem.

Koristite svoja postojeća energetska i procesna postrojenja najučinkovitije i povećajte svoj profit!

 

Matematički modeli postojećih postrojenja su uvijek unikatni i rađeni po mjeri za konkretno postojeće postrojenje, a ovo su neki od izvedenih primjera:

 

Matematički model industrijske energane (PDF)

 

Optimizacijski model za upravljanje radom industrijske kogeneracijske termoelektrane je model postojeće realne industrijske kogeneracije sa dva kotla za proizvodnju pare visokog tlaka i dva kotla za proizvodnju pare niskog tlaka, jednom proputlačnom parnom turbinom bez oduzimanja i jednom proputlačnom parnom turbinom s jednim reguliranim oduzimanjem.

 

Toplinska energija se proizvodi na do tri energetske razine (visoko, srednje i niskotlačna para), a električna energija za potrebe industrije može se proizvoditi samostalno i paralelno kupovati od elektroenergetskog sustava, a postrojenje može raditi i otočno za potrebe kupca, odvojeno od električne mreže. Model izračunava tehničke parametre postrojenja za zadovoljavanje potreba tržišta (VT, ST i NT para i električna energija) i predviđa očekivani prihod, trošak te profit postrojenja.

Radni uvjeti mogu se optimirati kako bi se postigla maksimalna energetska učinkovitost ili maksimalni profit postrojenja.

 

Simulacijski matematički model rafinerije (PDF)

 

Simulacijski model za upravljanje radom cijele rafinerije je model koji se sastoji od tri osnovna dijela. U prvom dijelu u modelu se podešavaju trenutni raspoloživi kapaciteti cijelog rafinerijskog postrojenja, u drugom se postavljaju komercijalni parametri s tržišta naftnih derivata, a treći služi za what-if analize poslovnog rezultata rafinerije za različite poslovne slučajeve.

 

Ulazni parametri procesnog modela su kapaciteti rafinerijskih jedinica, razina proizvodnje i gubici, a izlazni parametri su količine proizvoda i udjeli proizvoda s visokom i niskom maržom.

 

 

 

 

 

 

 

Ulazni parametri modela tržišta su cijene sirove nafte, razina proizvodnje, troškovi proizvodnje, tržišne cijene proizvoda i njihove minimalne i maksimalne količine, a izlazni parametri su ukupne količine proizvoda, visine zaliha, prihodi, rashodi i profit.

 

 

 

 

 

 

 

U konačnici za what- if analize ulazni parametri su cijena sirove nafte i razina proizvodnje, a izlazni parametri koji se analiziraju su količine proizvoda, visine zaliha, tržišni uvjeti, očekivani profit i simulacija poslovnog rezultata za osam različitih razina proizvodnje.