Vrijednosti

Iskušajte i testirajte svoju novu elektranu u realnim uvjetima prije nego što utrošite sredstva da ju izgradite!

       Strategija

Uskladite taktiku pristupa tržištu sa strategijom poslovanja!

       Profit

Koristite svoja postojeća energetska i procesna postrojenja najučinkovitije te povećajte svoj profit!

       Ekonomičnost

Nemojte raditi skupe eksperimente sa svojim poslovanjem.

Nemojte raditi skupe eksperimente sa svojim poslovanjem.
Koristite naše matematičke modele da ga poboljšate!

 

Lega d.o.o. je tvrtka koja proizvodi matematičke modele i pruža
usluge energetskog konzaltinga.

 

 

Iz prakse je poznato da se modeliranje koristi kako bi se omogućilo jeftino testiranje prije nego što se značajna sredstva utroše na velike investicije i kao takvo se često koristi u inženjerskoj praksi. Prilikom projektiranja brodova ili mostova, primjerice, inženjeri prvo u svrhu ispitivanja naprave modele, a realne brodove i mostove grade tek nakon što su na modelima napravljena sva ispitivanja i otklonjeni primijećeni nedostaci. U suprotnom značajno raste rizik pogreške.

 

Tvrtka Lega d.o.o. primijenila je isti princip pri vođenju poslovnih sustava. Naši matematički modeli se koriste kako pri izgradnji novih postrojenja tako i za učinkovitije korištenje postojećih postrojenja. Menadžeri koji koriste ove matematičke modele za vođenje svog poslovanja donose poslovne odluke s manje rizika i postižu bolje poslovne rezultate.

 

Kod klasičnog načina donošenja odluka menadžeru je potrebno znanje i veliko iskustvo da bi temeljem dobivenih informacija iz pogona, dokumentacije, od suradnika i iz informatičkih mreža donosio odluke. Rezultate tako donesenih odluka menadžer vidi tek nakon što se odluke provedu i izmjere rezultati. Korekcije i bolje odluke donose se prekasno.

 

Kod donošenja odluka primjenom matematičkih modela već opisani podaci ulaze u model, kojim se vrlo brzo izračunavaju najbitniji parametri i unaprijed vide posljedice mogućih rješenja. Menadžer sada uz znanje i iskustvo ima i očekivanja koja mu pomažu u ispravnom donošenju poslovnih odluka. Za promjenu bitnih informacija rekalkulacije se izvode gotovo trenutno i odmah daju novi upravljački nalozi.

 

Naši matematički modeli se koriste za simulacije i optimizacije, a rezultat je uvijek usmjeren na poboljšanje poslovanja.

U dosadašnjoj praksi, ostvareni povrat investicije u korištenje matematičkih modela je u pravilu bio unutar jednog do tri mjeseca, kod manjih postrojenja do godinu dana, a u ekstremnim slučajevima upravljanja velikim sustavima, vrijednost matematičkog modela vraćena je već u prvoj poslovnoj odluci.